40 napirendről tárgyaltak a kispesti képviselők!

Többek közt arról is döntöttek a képviselők, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletben nem módosították a bölcsődei gondozás intézményi térítési díját, azaz a szülőknek továbbra sem kell fizetniük a bölcsődéért. Az ekkor még szakállas polgármester most is hangsúlyozta, Kispest olyan kerület, ahol az itt élőknek nem kell gondozási díjat fizetniük gyermekük bölcsődei ellátásáért. Ez mintegy 100 millió forintnyi önkormányzati támogatást jelet, és ezt a vállalását szeretné megtartani. Vinczek György alpolgármester a napirend kapcsán elmondta, hogy a kispesti gyerekek 80 százaléka az óvodában, illetve a bölcsődékben az állami normatív és önkormányzati támogatásokkal együtt szinte térítésmentesen étkezik, ezért a mostani három százalékos, a szolgáltató által kért térítési-díjemelés nem terheli meg a családokat júniustól.

Az ülésen összesen hét rendeletet módosítottak – az önkormányzat vagyonáról, a bérlakásokról, a behajtási tilalomról, a keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről, a szociális szolgáltatásokról, a díjak és elismerések alapításáról, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (SZMSZ) szólókat –, és két újat alkottak: a partnerségi egyeztetés szabályairól, illetve az önkormányzat jelképeiről. Módosították a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-éről szóló normatív határozatot is.

Elfogadta a testület azt a kerületi Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT), amelyet a kormány által kiírt „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázathoz nyújtott be a Fővárosi Önkormányzat a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) és a kerületeket konzorciumi partnerként bevonva. A pályázat első állomása a KHT elkészítése és a végleges, terv zsűri által jóváhagyott KHT benyújtása az Irányító Hatósághoz. A KHT készítését 2017 márciusában a Fővárosi Önkormányzat, a BKK és az érintett civil szervezetek bevonásával megkezdte Kispest. A KHT a teljes kerületre elkészült – figyelembe véve a szomszédos kerületek fejlesztési terveit -, azonban a pályázatból megvalósuló projekt a 350 milliós támogatási összeg figyelembe vételével tud majd megvalósulni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya által működtetett kerékpárosterv-zsűri 2017. május 18-án tárgyalja a kerületi KHT-t, ezt követően 2017. május 31-ig kell benyújtani az Irányító Hatósághoz.

Elfogadta a testület a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft., valamint a KÖZPARK Kft. 2016. évi beszámolóját és 2017. évi üzleti tervét. és még sok-sok döntés született amiről a www.kispesti.hu oldalon tudnak informálódni az érdeklődők! 🙂