Német nemzetiségi óvodai nevelés

ovodai-foglalkozas

Tisztelt Szülők!

Kispest Önkormányzata a 2017. január 26-ai ülésén a 24/2017. (I.26.) Önk. határozatéval elfogadta a kerület köznevelés-fejlesztési tervét, mely többek között a német nemzetiségi óvodai nevelés iránti igény felmérését is tartalmazza. Amennyiben a kerület lakossága igényt tart a német nemzetiségi óvodai nevelésre – minimum 8 fő esetén indulhat egy óvodai csoport – úgy 1-2 éven belül a kerületben folyó óvodai nevelés bővülhet a német nemzetiségi programmal. A nemzetiségi óvodai nevelés hazánk egységes köznevelési rendszerének része, amely az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban valósítja meg sajátos célkitűzéseit és feladatait. A német nemzetiségi óvodai csoportban a gyermekek mindennapjaiban, az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata és fejlesztése természetes. A német nemzetiségi óvodai nevelés a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a német nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. Biztosítja a gyermekek számára a német nyelvi környezetet és felkészíti őket a német nemzetiségi nyelv iskolai tanulására. Az óvodapedagógus a rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítja az utánzáson alapuló nyelvelsajátítást. A német nemzetiségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék) tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezi meg a nyelvelsajátítást. A kialakult nyelvi szituációk függvényében, a természetes nyelvtanulási eljárásnak megfelelően rugalmasan alakítja csoportjának heti- és napirendjét.

Az óvoda a gyermek óvodai életét 50-50%-ban magyarul és németül szervezi meg. Arra törekszik, hogy a gyermekek gondozásában résztvevő felnőttek is ismerjék és használják a német nyelvet. Az óvoda nevelő munkáját kiegészíti a családdal (szülőkkel, nagyszülőkkel stb.), a nemzetiségi intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés.

Amennyiben szeretné, ha gyermeke német nemzetiségi óvodai nevelésben részesüljön, kérjük, hogy a mellékelt kérelmet (letölthető pdf vagy letölthető doc) 2017. május 25-ig kitöltve és aláírva e-mailben, vagy személyesen az alábbi címeken adja le:

Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
Bertók Zoltánné
e-mail: bertokne@hivatal.kispest.hu
1192 Budapest, Ady Endre út 7.
vagy
Kispest Önkormányzata
Bold Erika nemzetiségi koordinátor
e-mail: bold.erika@hivatal.kispest.hu

(Forrás: Kispest.hu)